PROPERA
CURSAII LLIGUETA RUNNING VALL D’ARO 2016
REGLAMENT GENERAL DE LES CURSES DE LA II LLIGUETA RUNNING VALL D’ARO.

El control de llicència i recollida de dorsal s’efectuarà en el lloc de la sortida des d’una hora abans de l’inici de la cursa fins a 10 min. abans d’aquesta. Qui no reculli el dorsal en aquest horari no podrà prendre la sortida. La sortida es donarà mitjançant un senyal acústic.

Els menors d’edat que no hagin complert els 18 anys el dia de la prova, hauran de tenir l’autorització expressa del pare, mare o tutor legal per poder-hi participar. La resta de participants, en acceptar el reglament, exoneren a l’organització en cas de danys que es pugui causar per la participació en la prova o a si mateixos.

Els participants es presentaran equipats i amb el dorsal corresponent a la sortida (dorsal, amb xip incorporat, proporcionat per l’organització en el mateix dia de la cursa).

L’organització situarà, al llarg del recorregut els avituallaments suficients per assegurar el correcte i just desenvolupament de la prova.

Les inscripcions es poden fer a les webs: www.runningvalldaro.cat i www.tempsxcurses.com 12€ Online, 15 dies abans el Decathlon de Platja d’Aro i 15€ el mateix dia cursa. En el preu queda inclòs l’assegurança d’accident.

L’organització pot demanar el DNI o algun altre document acreditatiu per comprovar l’edat del participant.

Tots els participants tindran un entrepà i beguda en acabar la cursa.

L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als participants abans, durant o després d’efectuar-se.

La cursa estarà degudament senyalitzada i marcada amb cintes o guix i autoritzada.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la o retallar-la, si així ho creu convenient.

Si algú abandona, és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.

Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada.

En cap cas l’organització tornarà els diners de la inscripció.

Pel sot fet de participar, s’accepta el present reglament, mentre que allò que no s’hi prevegi queda sota la decisió de l’organització.


Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.


Drets d’imatge

Tots els participants renuncien als seus drets d’imatge durant la cursa.

L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

L’acceptació del present reglament implica, obligatòriament, que el participant autoritza a tempsXcurses i a l’Ajuntament de Castell-Platja la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la II Lligueta Running Vall d’Aro, i els dóna el seu consentiment per a la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la cursa, en les que resulti clarament identificable, sense dret a rebre compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran amb finalitats diferents a les indicades.

Normes a complir

Serà motiu de desqualificació:

- No passar per tots els controls de pas i/o pel punt intermedi de cronometratge.
- No realitzar tot el recorregut marcat per l’Organització.
- Superar els temps límit marcats per l’Organització. No complir amb l’horari.
- Embrutar o degradar l’itinerari i la muntanya en general.
- No portar el dorsal en la part davantera i en lloc de fàcil visualització.
- No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident i no informar al control més proper.